Láska, ktorá lieči, je na rozdiel od lásky, ktorú pociťujeme vo vzťahoch, láskou ducha. Je láskou tej duchovnej sily, ktorá tvorivo povolala do existencie všetko, čo je, povolala to do existencie s láskou.

Bert Hellinger

Rodinné konštelácie ako cesta k láske, ktorá lieči

Systemické konštelácie sú úžasnou metódou, ktorá nám umožňuje pozrieť sa na svoj systém, v ktorom fungujeme. Či už ide o rodinu, firmu, alebo kolektív, dokážeme vidieť jednotlivých členov systému vo vzájomných vzťahoch, ich dynamiku, to, čo za bežných podmienok nedokážeme postrehnúť. Ak chceme porozumieť tomu, čo sa nám v živote deje, tomu, prečo sa nám nedarí, prečo si do života priťahujeme ten istý typ ľudí, prečo sa nevieme pohnúť z miesta, prečo nás prenasledujú samovražedné myšlienky, prečo je v našej rodine toľko alkoholu, nečakaných úrazov či chorôb, postavením konštelácie dokážeme pochopiť, čo sa v skutočnosti deje a uvidieť, aké je riešenie. 

Každý systém podlieha zákonitostiam a pravidlám a či sa nám to páči, alebo nie, ovládajú nás sily, ktoré nami hýbu tak, aby sa systém prinavrátil do rovnováhy a lásky. Nemecký terapeut Bert Hellinger, zakladateľ konštelácií, zistil, že naše osudy súvisia často s našou rodinnou históriou. Sme spojení s jednotlivými členmi našej rodiny skrz celé generácie. Rod formuje naše videnie sveta, to, ako cítime, myslíme, konáme.

Nesieme v sebe vnútorné obrazy, ktoré nevedomo kreujeme od príchodu na svet a tie nás ovplyvňujú v tom, ako reagujeme, čo si dovolíme, nedovolíme, čo vytesňujeme, brzdíme a čo, naopak, podporujeme a živíme. Ide o vzorce, ktoré máme zapísané v bunkách nášho tela. Ak sa nám v konšteláciách podarí zmeniť náš vnútorný obraz reality smerom k láske a harmónii, môže sa zmeniť veľa. Začneme inak reagovať, vnímať a zmenia sa aj reakcie nášho okolia na nás.

Rodinné konštelácie otvárajú možnosť sebapoznania a možnosť nájsť riešenia rôznych situácií. Sú zároveň liečivé pre celý systém, pretože i keď sme pomyselne len jednou časťou systému, v skutočnosti je v nás obsiahnutý celý systém. Zmena nášho obrazu mení celú skladbu systému u všetkých ďalších členov našej rodiny.

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie.